Муолажалар

Хурмати мижозлар.

Юкорида таькидланганидай, хижама жуда куп касалликларни даволашда кулланилади. Бизнинг марказга келиб Сизни безовта килаетган согликдаги муаммо хакида маслахат олишингиз мумкин.

Даволанишга келмокчи булсангиз албатта ниятни тугри килинг. Шифо Аллохдан. Биз факат сабабини киламиз холос.

Хижама муолажасини олиш учун камида уч соат овкатланмаган булишингиз керак.

Хижама муолажасини бир йилда икки марта олиш тавсия килинади.

Бизда хижама муолажаси  “схема” оркали амалга оширилади.

Тулик курс даволаниш олти марта кон олишдан иборат. Бир марта кон олиш баданнинг 5-7 жойидан кон олинади.

Хар бир мижоз ичакни тозалаши зарур. Бунинг учун бизда арзон ва таьсирли гиехлар мавжуд.

Хижамада олинган конни организм тулдириш харакатида булади. Бу холатда албатта ичакни тоза булиши ва сифатли овкат истьемол килиш максадга мувофик. Бунинг учун хар куни эрталаб Тальбина буткасини истеьмол килиш айни муддаодир. Чунки у хам ошкозон ичакни тозалайди, хам янги кон хосил булиши учун таркиби фойдали минералларга бой.

Хижама хонаси хам вакти вакти билан кварцланиб зарарсизлантирилади.

Хижама учун бир марталик банкалар ишлатилади. Колган анжомлар хам бир марталик.

Хар бир ишлатилган банка учун ун беш минг сумдан нарх белгиланган. Ушбу нарх ичида хона ижараси, ишлатиладиган бир марталик анжомлар, стерилизация, зарарсизлантирувчи воситалар ва бошкалар киритилган. Мутахассис маслахатлари хам шу нарх ичида.

Хижама муолажаларини кабул килишга мархамат. Келинг ва соглигингизни тиклаб олинг.

ТИЛНИ ТАНЛАШ

 

УЗБЕК ТИЛИ   /   РУССКИЙ ЯЗЫК

 

ВЫБОР ЯЗЫКА